HI TECH GOES PINK

English will follow

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Varje år får drygt 7 800 kvinnor i Sverige beskedet att de har bröstcancer. Det innebär att minst var nionde kvinna drabbas någon gång i livet. De flesta som får diagnosen är 60 år eller äldre – färre än drygt fem procent är yngre än 40 år. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer, men viktiga 20 procent återstår. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer
Nästa onsdag bär alla HI TECHs utskotts medlemmar något rosa för att väcka mer uppmärksamhet för detta.
Vi vill bjuda in er att göra det samma!
Läs mer om vad du kan göra för att hjälpa till på:
https://www.cancerfonden.se/rosabandet

*********************************************************************

Breast cancer is the most common cancer sickness amongst women. Each year more than 7 800 women get the horrible news they have breast cancer. That means at least one out of nine women will at some point during their life get it. Most of those who get the diagnose is 60 years of age or older. Today more than 80% of the once who is diagnosed will survive, but the imporntant 20 other % still remains. Cancerfondens vision is to defeat cancer. The goal is that more will survive and that less will get cancer.

Next Wednesday all of HI TECH’s committee members will wear something pink to raise awareness.

Leave a Reply